25. Gebuertsdag Syrdall Heem Niederanven - Gemeng Schëtter