Aweiung vum Skateparc zu Minsbech - Gemeng Schëtter