Aweiung vun 3 Petanque Pisten an de Skulpturen vum Mario Vandivinit - Gemeng Schëtter