Lëtzebuerg trëfft Irland - FC Munsbach - Gemeng Schëtter